Δημοσίευμα

1990 - Συνεδρίαση ΚΣΤ΄, Τρίτη 30 Ιανουαρίου 1990 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

0571

Ημερομηνία