Δημοσίευμα

1990 - Συνεδρίαση ΙΕ΄, Παρασκευή 18 Μαΐου 1990 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

266

Ημερομηνία