Δημοσίευμα

1989 - Συνεδρίαση ΣΤ΄, Σάββατο 8 Ιουλίου 1989 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

0075-0106

Ημερομηνία