Δημοσίευμα

1989 - Συνεδρίαση Ε΄, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 1989 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

0019-0050

Ημερομηνία