Δημοσίευμα

1989 - Καταστρέφουν μνημεία της Αντίστασης - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τα Νέα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

30

Ημερομηνία

1989-05-17

Λέξεις κλειδιά