Δημοσίευμα

1989 - Δικαιώθηκαν οι αντιστασιακοί - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Δημοβασίλης, Ε. Δ.

Έντυπο

Τα Νέα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

40

Ημερομηνία

1989-10-07