Δημοσίευμα

1988 - Σύνταξη στους αγωνιστές με οποιαδήποτε ιδιότητα - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τα Νέα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

18

Ημερομηνία

1988-07-09

Λέξεις κλειδιά