Δημοσίευμα

1988 - Σύνταξη 20.500 δρχ. στους αγωνιστές της Αντίστασης - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Το Βήμα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

14

Ημερομηνία

1988-01-31