Δημοσίευμα

1988 - Συνεδρίαση ΞΔ΄, Δευτέρα 14 Μαρτίου 1988 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

6

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

4698

Ημερομηνία

1989