Δημοσίευμα

1988 - Συνεδρίαση ΡΛΕ΄, 26 Μαΐου 1988 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

8

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

6653-6657

Ημερομηνία

1989