Δημοσίευμα

1987 - Συνεδρίαση Ξ΄, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 1987 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τεύχος Δημοσίευσης

4

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

3021

Ημερομηνία

1987