Δημοσίευμα

1987 - Συνεδρίαση ΡΗ΄, Τετάρτη 29 Απριλίου 1987 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

7

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

5532

Ημερομηνία

1987