Δημοσίευμα

1986 - Συνεδρίαση ΡΘ΄, Παρασκευή 21-3-1986 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

9

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

5293

Ημερομηνία

1986