Δημοσίευμα

1986 - Συνεδρίαση ΡΝΒ΄, Τετάρτη 11 Ιουνίου 1986 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

12

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

7661-7662

Ημερομηνία

1986

Λέξεις κλειδιά