Δημοσίευμα

1986 - Συνεδρίαση ΡΚΗ΄, Τρίτη 22 Απριλίου 1986 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

10

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

6315-6317

Ημερομηνία

1986