Δημοσίευμα

1986 - Συνεδρίαση Ο΄, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 1986 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

6

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

3413-3414

Ημερομηνία

1986