Δημοσίευμα

1985 - Συνεδρίαση ΡΙΒ΄, Πέμπτη 28 Μαρτίου 1985 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Δ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

6

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

5696

Ημερομηνία

1985