Δημοσίευμα

1985 - Συνεδρίαση ΜΣΤ΄, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 1985 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

5

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

2024-2039

Ημερομηνία

1985