Δημοσίευμα

1985 - Συνεδρίαση ΜΔ΄, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 1985 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

5

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1915-1922

Ημερομηνία

1986