Δημοσίευμα

1985 - Συνεδρίαση ΛΘ΄, Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 1985 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

4

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1684-1688

Ημερομηνία

1986