Δημοσίευμα

1985 - Συνεδρίαση ΛΣΤ΄, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 1985 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

4

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1538-1542

Ημερομηνία

1986