Δημοσίευμα

1985 - Συνεδρίαση ΛΑ΄, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 1985 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

4

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1345-1346

Ημερομηνία

1986