Δημοσίευμα

1985 - Συνεδρίαση ΚΣΤ΄, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 1985 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

4

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1116-1120

Ημερομηνία

1986