Δημοσίευμα

1984 - Συνεδρίαση ΞΓ΄, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 1984 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

4

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

3093-3094

Ημερομηνία

1984