Δημοσίευμα

1984 - Συνεδρίαση ΡΒ΄, Πέμπτη 15 Μαρτίου 1984 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

6

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

4990-4991

Ημερομηνία

1984