Δημοσίευμα

1984 - Διάλογος με Τα Νέα: Ηυτομόλησε προς συμμορίτας… - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Γιατρουδάκης, Σ.

Έντυπο

Τα Νέα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

12

Ημερομηνία

1984-04-25

Λέξεις κλειδιά