Δημοσίευμα

1983 - Συνεδρίαση ΡΒ΄, Τρίτη 29 Μαρτίου 1983 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

6

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

5248

Ημερομηνία

1983