Δημοσίευμα

1983 - Συνεδρίαση, ΡΛΔ΄, Πέμπτη 26 Μαΐου 1983 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

8

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

6829

Ημερομηνία

1983