Δημοσίευμα

1983 - Συνεδρίαση ΡΙΖ΄, Τρίτη 19 Απριλίου 1983 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

7

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

6008

Ημερομηνία

1983