Δημοσίευμα

1983 - Συνεδρίαση ΟΗ΄, Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 1983 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

5

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

4013

Ημερομηνία

1983