Δημοσίευμα

1983 - Συνεδρίαση ΛΣΤ΄, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 1983 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1849-1850

Ημερομηνία

1984