Δημοσίευμα

1983 - Συνεδρίαση ΚΗ΄, Τρίτη 15 Νοεμβρίου 1983 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

1430-1442

Ημερομηνία

1984