Δημοσίευμα

1983 - Συνεδρίαση ΚΕ΄, Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 1983 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1207, 1208, 1212

Ημερομηνία

1984