Δημοσίευμα

1983 - Συνεδρίαση ΙΕ΄, Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 1983 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

689

Ημερομηνία

1984