Δημοσίευμα

1982 - Συνεδρίαση ΠΓ΄, Πέμπτη 29 Απριλίου 1982 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

4

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

3265

Ημερομηνία

1982