Δημοσίευμα

1982 - Συνεδρίαση ΟΓ΄, Πέμπτη 1 Απριλίου 1982 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

3

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

2779

Ημερομηνία

1982