Δημοσίευμα

1982 - Συνεδρίαση ΛΑ΄, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 1982 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1360

Ημερομηνία

1983