Δημοσίευμα

1982 - Συνεδρίαση ΚΣΤ΄, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 1982 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Β΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

2

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1150-1154

Ημερομηνία

1983