Δημοσίευμα

1982 - Συνεδρίαση ΚΔ΄, Δευτέρα 23 Αυγούστου 1982 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 1982 (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

Ημερομηνία

Λέξεις κλειδιά