Δημοσίευμα

1982 - Μνήμη Ιστορίας - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Ακρόπολις

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1, 14

Ημερομηνία

1982-08-29