Δημοσίευμα

1982 - Μάθημα στα σχολεία οι ‘άθλοι’ του ΕΑΜ!... - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Ακρόπολις

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

1, 7

Ημερομηνία

1982-08-19