Δημοσίευμα

1982 - Κεφάλαιο Εθνικής Αντίστασης και στα σχολικά βιβλία - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Το Βήμα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

8

Ημερομηνία

1982-08-19