Δημοσίευμα

1981 - Συνεδρίαση ΝΡΘ΄, Παρασκευή 26 Ιουνίου 1981 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Δ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

7448-7471

Ημερομηνία