Δημοσίευμα

1981 - Συνεδρίαση Η΄, Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 1981 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Α΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

143

Ημερομηνία

1982