Δημοσίευμα

1981 - Οι αντιστασιακές οργανώσεις θα καταθέσουν στεφάνια μόνον όπου κληθούν από δημάρχους - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Το Βήμα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1

Ημερομηνία

1981-10-27