Δημοσίευμα

1980 - Πιστοποιητικό φρονημάτων ζητάει η ΔΕΗ - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Ελευθεροτυπία

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

Ημερομηνία

1980-12-12