Δημοσίευμα

1979 - Συνεδρίασις ΜΕ΄, Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 1979 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

1542-1551

Ημερομηνία

1980