Δημοσίευμα

1979 - Ο κ. Γ.Α. Μαγκάκης για τη μη αναγνώριση της Αντίστασης - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τα Νέα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

16

Ημερομηνία

1979-11-01