Δημοσίευμα

1979 - Ο κ. Δεληπέτρος για τις περικοπές στην ‘Καγκελόπορτα’ - Άρθρο εφημερίδας

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Τα Νέα

Τεύχος Δημοσίευσης

Τόπος Έκδοσης

Αριθμός σελίδας

2

Ημερομηνία

1979-02-16