Δημοσίευμα

1978 - Συνεδρίασις ΚΗ΄, Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 1978 - Πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής

Υπότιτλος

Συντάκτης

Έντυπο

Πρακτικά Βουλής Ολομέλεια (Σύνοδος Γ΄)

Τεύχος Δημοσίευσης

1

Τόπος Έκδοσης

Αθήνα

Αριθμός σελίδας

Ημερομηνία

1979